اتحاد لنت پیشرو صنعت

تأسیس شرکـت اتـحـاد لنت پیشرو صنعت با اهـداف خودکفـایی و جـلوگیری از خروج ارز، کارآفرینی، اشتغال زایی و در جهت رفع نیازهای صنعت خودروسازی کشور در زمینه تأمین انواع لنت ترمز غیر آزبستی نتیجه همت،تلاش و عزم جدی گروهی از متخصصین داخلی با همکاری شرکت صاحب نام SANGSIN BRAKE کره جنوبی به عنوان یکی از صاحبان تکنولوژی و دانش تولید لنت ترمز می باشد.

در حال حاضر شرکت اتحاد لنت یکی از تأمین کنندگان اصلی خطوط تولید ایران خودرو و سایپا و بازار قطعات یدکی  می باشد؛ این واحد صنعتی دارای گواهینامه های آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و IATF می باشد و در سال 1398 به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور  انتخاب گردید.

 

fa_IRPersian