اتحاد لنت پیشرو صنعت

تأسیس شرکـت اتـحـاد لنت پیشرو صنعت با اهـداف خودکفـایی و جـلوگیری از خروج ارز، کارآفرینی، اشتغال زایی و در جهت رفع نیازهای صنعت خودروسازی کشور در زمینه تأمین انواع لنت ترمز غیر آزبستی نتیجه همت،تلاش و عزم جدی گروهی از متخصصین داخلی با همکاری شرکت صاحب نام SANGSIN BRAKE کره جنوبی به عنوان یکی از صاحبان تکنولوژی و دانش تولید لنت ترمز می باشد.

در حال حاضر شرکت اتحاد لنت یکی از تأمین کنندگان اصلی خطوط تولید ایران خودرو و سایپا و بازار قطعات یدکی  می باشد؛ این واحد صنعتی دارای گواهینامه های آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و IATF می باشد و در سال 1396 به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور  انتخاب گردید.

سایر شرکتهای گروهای صنعتی اتحاد

شرکت اتحاد موتور ،اتحاد مولد ،بنیان صنعت اول ،لولا خودرو ،کیمیا موتور ،اتحاد پلاست البرز ،پیشگام صنعت و اتحاد شفت دقیق می‌توان نام برد و در آینده ای نزدیک شرکت اتحاد مدرن باطری نیز پس از آغاز بهره برداری به جمع این گروه صنعتی ملزم خواهند شد.

 

fa_IRFA_IR