تست های آزمایشگاهی

 • اندازه گیری اصطکاک و ضریب سایش

  دارای قابلیت اندازه گیری آنی ضریب اصطکاک و سایش پودر اصطکاکی متناسب با آخرین ویرایش استاندارد های ملی اجباری در زمینه تولید لنت ترمز ( ISIRI 586-2 )

 • اندازه گیری تختی

  اندازه گیری تختی مورد نیاز سطوح داخلی و خارجی لنت و قطعات جانبی

 • دستگاه جداساز استونی

  قابلیت استفاده در تمامی تست های کنترل مواد ورودی - کنترل کامپاند مصرفی

 • آون ۱۲۰۰ درجه

  قابلیت استفاده در تمامی تست های دمای بالا - امکان ثبت دمایی شرایط حرارتی - تنظیم نقاط دسترسی تا 10 نقطه - استفاده در تست های کنترل مواد ورودی

 • آون ۳۰۰ درجه

  قابلیت استفاده در تمامی تست های دمای بالا - امکان ثبت دمایی شرایط حرارتی