تست های آزمایشگاهی

 • دستگاه Shaker

  قابلیت استفاده در تمامی تست های کنترل مواد ورودی - کنترل کامپاند مصرفی با کنترل میزان توزیع هر جزء از ترکیبات مصرفی در کامپاند نسبت به حالت مرجع

 • اندازه گیری رطوبت و چگالی پودر

  اندازه گیری در مواد ورودی و فرآیند پیش تولید

 • اندازه گیری توازی

  دارای قابلیت اندازه گیری توازی در سطوح مختلف داخلی و خارجی لنت ترمز - کلیه قطعات ورودی به عنوان یکی از خواسته های مورد نیاز مشریان خودروساز کشور

 • دستگاه Apparent Density

  دارای قابلیت اندازه گیری آنی چگالی ظاهری لنت ترمز در حین تولید با استفاده کیت دیجتال

 • سختی سنج راکول

  قابلیت اندازه گیری سختی سطح لنت های تولیدی - قطعات ورودی با مقیاس های B، C و R با استفاده از متد راکول

 • دستگاه UTM

  قابلیت استفاده در انواع تست های کششی و فشاری متناسب با نیاز مشتریان در قطعات ورودی و محصول نهایی