اندازه گیری رطوبت و چگالی پودر

ابعاد و لوازم جانبی

  • زمان راه اندازی دستگاه:۰۱/۱۲/۱۳۹۱

  • هزینه تقریبی : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ویژگی ها : ارتفاع ۳۰ سانتی متر – عرض ۲۰ سانتی متر

تجهیزات جانبی: –

پنل اندازه گیری میزان رطوبت چگالی پودر کامپاند مصرفی

اندازه گیری در مواد ورودی و فرآیند پیش تولید

سایر تجهیزات تست