اندازه گیری توازی

ابعاد و لوازم جانبی

  • زمان راه اندازی دستگاه:۰۱/۱۲/۱۳۹۱

  • هزینه تقریبی : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ویژگی ها : ارتفاع ۷۰ سانتی متر – عرض ۶۰ سانتی متر

تجهیزات جانبی: میز به همراه سنگ صافی با دقت ۰۰۰

اندازه گیری توازی سطوح مورد نیاز لنت ترمز

دارای قابلیت اندازه گیری توازی در سطوح مختلف داخلی و خارجی لنت ترمز – کلیه قطعات ورودی به عنوان یکی از خواسته های مورد نیاز مشریان خودروساز کشور

سایر تجهیزات تست