سختی سنج راکول

ابعاد و لوازم جانبی

  • زمان راه اندازی دستگاه:۰۱/۱۲/۱۳۹۱

  • هزینه تقریبی : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ویژگی ها : ارتفاع ۶۰ سانتی متر – عرض ۲۰ سانتی متر

تجهیزات جانبی: فیکسچر نگهداری لنت

دستگاه اندازه گیری سختی سطحی لنت ترمز

قابلیت اندازه گیری سختی سطح لنت های تولیدی – قطعات ورودی با مقیاس های B، C و R با استفاده از متد راکول

سایر تجهیزات تست