اندازه گیری تختی

ابعاد و لوازم جانبی

  • زمان راه اندازی دستگاه:۰۱/۱۲/۱۳۹۱

  • هزینه تقریبی : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ویژگی ها : ارتفاع ۷۰ سانتی متر – عرض ۶۰ سانتی متر

تجهیزات جانبی: میز به همراه سنگ صافی با دقت ۰۰۰

اندازه گیری میزان تختی سطوح مورد نیاز

قابلیت استفاده در تست های کنترلی قطعات ورودی – محصول نهایی

سایر تجهیزات تست