آون ۱۲۰۰ درجه

ابعاد و لوازم جانبی

  • زمان راه اندازی دستگاه:۰۱/۱۰/۱۳۹۴

  • هزینه تقریبی : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • ویژگی ها : ارتفاع ۵۰ سانتی متر – عرض ۴۰ سانتی متر

تجهیزات جانبی: دستکش نسوز – پاتیل حرارتی

آون حرارتی ۱۲۰۰درجه

قابلیت استفاده در تمامی تست های دمای بالا – امکان ثبت دمایی شرایط حرارتی – تنظیم نقاط دسترسی تا ۱۰ نقطه – استفاده در تست های کنترل مواد ورودی

سایر تجهیزات تست